לוגו goolike

תקנון‌ ‌ותנאי‌ ‌שימוש‌ ‌באתר‌ ‌ובשירות‌ ‌

ברוכים הבאים לאתר GooLike שכתובתו https://goolike.co (להלן: “האתר”) ומופעל על ידי GooLike (להלן: ״החברה״). כל האמור בתנאי שימוש אלו (להלן: “ההסכם”) מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך נוגע לכל המשתמשות והמשתמשים. שימוש באתר והזמנת שירותים באמצעותו מהווים אישור לכך שקראתם את ההסכם במלואו והסכמתם לכל תנאיו. בהזמנת השירותים אתם מצהירים ומתחייבים לכך שגילכם הוא לכל הפחות 16 ואתם כשירים להתקשר עם חברת GooLike בהסכם זה. אם אינך מסכים לתנאים אלו, אינך מורשה להשתמש באתר. תנאי השימוש באתר הם הסכם משפטי מחייב ולכן עליכם לקרוא את התנאים בעיון רב לפני השלמת ההזמנה. 

 1. הגדרות

1.1. ״האתר״: האתר וכל מי שפועל מטעמו, כולל החברה, הנהלת החברה, ונציגיה. 

1.2. ״הלקוחות״, ״המשתמשים״, או ״הגולשים״: כל משתמש, גולש, ולקוח שרכשו שירותים באמצעות האתר. 

1.3. ״השירותים״: כל שירות שהאתר מציע למכירה עבור הלקוחות.

1.4. ״פעילות״, ״פעילות האתר״, ״פעילות החברה״: כל שירות שהחברה מציעה כדי לתת שירות ללקוחותיה.

1.5. ״פלטפורמה״ או ״פלטפורמות״: אינסטגרם, פייסבוק, יוטיוב, טיקטוק, סאונד קלאוד, וכל פלטפורמה אחרת שעבורה ניתנים שירותי האתר. 

 1. פעילות האתר

2.1. האתר מספק שירותים שונים עבור פלטפורמות חברתיות שונות לרבות אך לא רק עוקבים, לייקים, צפיות, צפיות לסטורי, ותגובות. 

2.2. האתר מספק את השירותים מסעיף 2.1. לעמודים ציבוריים והאחריות על אופי העמוד שייכת למשתמש בלבד ללא כל אחריות מצד האתר. 

2.3. רכישת השירותים שהאתר מציע מתבצעת באמצעות כרטיס אשראי או פייפאל בלבד, וההזמנה תושלם רק לאחר אישור התשלום מחברת האשראי. 

2.4. כל המחירים באתר כוללים מע״מ.

 1. אחריות ושירות

3.1. החברה תדאג לאספקת השירות ללקוח תוך 2-14 ימי עסקים אם לא נאמר אחרת בעמוד מוצר.

3.2. החברה אינה אחראית לעיכוב ו/או איחור באספקת השירות ו/או אי-אספקה אם אלו נגרמו בשל כוח עליון ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה. 

3.3. כמחווה שירותית, החברה מציעה אחריות על השירות לתקופה של 30 יום מיום הרכישה. האחריות לשירותים באתר ניתנת לתקופה של 30 מיום הרכישה.

3.4 ניתן להאריך את תקופת האחריות בתשלום נוסף שמוצג באופן ברור באתר.

3.4.4 אין האתר – חברה אחראים על ירידה של כמות עוקבים החברה כן תספק השלמה במידת האפשר בכל הזמנה יכולה להיות סטיה וירידה של עד 20%

3.5. החברה תספק השלמה של השירות במקרים שבהם חלה ירידה בתקופת האחריות, בין אם מדובר בתקופת האחריות בתשלום ובין אם בתקופת האחריות שללא תשלום. 

3.6. האחריות ניתנת רק על רכישות שבוצעו באמצעות האתר ולא במקרה של ירידה במספרים גבוהים מכמות העוקבים/צפיות/לייקים/תגובות שנרכשו. 

3.7. אחריות החברה מתבטלת באופן מיידי במקרים הבאים:

      3.7.1. הלקוח שינה את שם המשתמש אחרי ביצוע הרכישה.

      3.7.2. הלקוח מחק פרסום סרטון ו/או תמונה ו/או פוסט אחרי ביצוע הרכישה.

      3.7.3. הלקוח שינה את הגדרות הפרופיל שעבורו בוצעה הרכישה מציבורי לפרטי.

      3.7.4. החשבון שאליו הוזמן השירות אם זה פרופיל\ערוץ וכו’ אינו ציבורי ופתוח

      3.7.5. החשבון מצידי פורנוגרפיה או שירות למבוגרים

 1. הגבלת אחריות

4.1. המידע באתר לא מהווה חוות דעת מקצועית ואין התחייבות לדיוק. 

4.2. כל תוכן שמופיע באתר ו/או יימסר בשיחת ייעוץ, בין אם בטלפון ובין אם בהודעות כתובות, לא מהווה ייעוץ מקצועי ו/או המלצה. האחריות הבלעדית והמוחלטת על שימוש במידע כתוב ו/או בשיחה היא על המשתמש. 

4.3. אם מופיעים באתר קישורים לאתרים אחרים, האתר אינו אחראי בשום אופן על אמינות ומהימנות התכנים של אתרים אחרים. 

4.4. שירותי החברה כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של הפלטפורמות השונות והחברה לא נושאת באחריות לפעולות שאינן בשליטתה ובאחריותה. 

4.5. החברה לא תישאר באחריות לפעילות במקרים שבהם העמודים שעבורם נרכש השירות נחסמו על ידי הפלטפורמות, הושעו מפעילות, או הוגבלו, בין אם לזמן קצר ובין אם לזמן ממושך, ואין לה כל אחריות לנזקים כספיים או אחרים ככל שאלה ייגרמו.

4.6. על המשתמש לעיין לעומק בתנאי השימוש של הפלטפורמה שעבורה הוא רוכש את השירות, להסכים לתנאיהן ולהגבלות שהיא מטילה. 

4.7. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף או להוריד שירותים, לבצע שינויים בתכנים שמפורסמים באתר, להסיר פרסומים קיימים, להוסיף או להחסיר פרטים בתכנים קיימים ועתידיים, על פי שיקול דעתה הבלעדי. 

4.8. החברה ו/או נציגיה ו/או באי כוחה אינם אחראים לכל סוג של נזק, ישיר ו/או עקיף, שייגרם בשל שימוש בשירותים שניתן לרכוש דרך האתר. 

4.9. ברכישה באמצעות האתר, הלקוח מקבל על עצמו אחריות מלאה ומצהיר שאין לו ולא תהיה לו כל תביעה נגד החברה. 

4.10. החברה אינה אחראית לכמות לידים, למכירות, להכנסות, או להבטחות כלכליות אחרות. 

 1. רישיון שימוש מוגבל

5.1. החברה נותנת לך רישיון להשתמש באתר ולרכוש ממנו שירותים בכפוף לכך שתסכים ותציית להסכם זה על כל תנאיו ללא יוצא מן הכלל. 

5.2. אם הנך רוכש שירותים מהאתר עבור אדם אחר, עליך לעדכנו בדבר תנאי ההסכם. מובהר בזאת כי כל התנהלות צוות האתר ומי מטעמו מתקיימת מול רוכש השירות שהתקשר עם החברה. 

5.3. הנהלת האתר שומרת על הזכות לדחות את רכישת השירותים אם לא ניתן אישור לביצוע התשלום מחברת האשראי או ספק התשלום ו/או המשתמש לא עומד בתנאי השימוש באתר ו/או חל כישלון אחר לרבות כישלון מחשובי בביצוע העסקה. 

5.4. החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעם החברה או האתר רשאים להפסיק את פעילות החברה והאתר בכל עת ללא כל הודעה מוקדמת ומבלי להתחייב לזמינות האתר. 

5.5. חל איסור למסור לנציגי האתר מידע מטעה, להתחזות לאדם אחר, להשמיץ ולפגוע בפרטיות, או לנהוג בניגוד לדין ולחוק. בשימוש באתר הנך מצהיר כי כל הפרטים שתמסור לאתר הוא מידע אישי ונכון. 

5.6. החברה ואנשיה אינם אחראים לתקלות שנגרמות מפעולת סייבר, תקלה מכוונת או בלתי מכוונת, פעולת מלחמה, איבה, או טרור, כוח עליון או אסון טבע, תקלת מחשוב ובעיות סליקה בחברת האשראי, וכל סיבה אחרת שאינה בגלל פעילות האתר, בין אם במעשה מכוון ובין אם בשל מחדל. 

 1. מדיניות פרטיות

6.1. האתר מורשה לאסוף על אודותיך מידע אישי פרטי בעת השימוש בשירותי האתר, כמו למשל אך לא רק שם המשתמש, דרכי ההתקשרות, כתובת הדואר האלקטרוני, מספר הטלפון, וכן מידע כמו למשל אך לא רק סוג המכשיר, מערכת הפעלה של המכשיר, סוג דפדפן שממנו רכשת את השירות, היסטוריית גלישה באתר ומחוצה לו.

6.2. האתר רשאי להשתמש בכל מידע שהתקבל ממך ו/או נאסף בזמן שהשתמשת באתר לצרכים כלשהם ו/או לצורך התאמת שירותים. 

6.3. יובהר כי האתר עושה מאמצים גדולים ככל הניתן לאבטחת המידע אך לא ניתן להבטיח בוודאות כי המידע חסין לגישה מצד גורמים בלתי מורשים. ברכישת שירותים באמצעות האתר אתה מצהיר כי אתה מודע למגבלות אלה ומקבל אותן. 

6.4. האתר משתמש בקבצים שנקראים ״עוגיות״ (cookies) כדי שנוכל לזהות את המכשיר שממנו אתה גולש. ידוע לכך שניתן לקבל נתונים סטטיסטיים על השימוש שלך באתר כדי לשפר את החווית השימוש בו. 

6.5. האתר שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים בתנאי מדיניות הפרטיות מעת לעת ללא כל צורך למסור על כך עדכון למעט פרסום הנוסח העדכני ביותר באתר. 

 1. ביטול עסקה והחזר כספי

7.1. בהזמנת שירותים מהאתר, הנך מצהיר כי ההתקשרות בינך לבין החברה היא לצורך מטרות מסחריות ולא צרכניות. ככל שרשות מוסמכת כי על ההתקשרות חל חוק הגנת הצרכן התשמ״א-1981 (להלן: ״חוק הגנת הצרכן״), יחולו הוראות סעיף 14ג׳ וסעיף 14ג׳1 כדלהלן:

“14ג(ג) בעסקת מכר מרחוק רשאי הצרכן לבטל בכתב את העסקה –

(1) בנכס – מיום עשיית העסקה ועד ארבעה עשר ימים מיום קבלת הנכס, או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף קטן (ב), לפי המאוחר מבינם;

14ג1(ג) בעסקת מכר מרחוק שנערכה עם צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי הצרכן לבטל את העסקה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת הנכס או מיום קבלת המסמך המכיל את הפרטים האמורים בסעיף 14ג(ב), לפי העניין, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית״.

הוראות סעיף קטן (ג) לא יחולו על עסקת מכר מרחוק של:

(1) טובין פסידים;

(2) שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי, אם מועד ביטול העסקה חל בתוך שבעה ימים שאינם ימי מנוחה, קודם למועד שבו אמור השירות להינתן;

(3) מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה-1995;

(4) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה;

(5) טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.”

7.2.1. השירותים שניתנים לגולשי האתר נחשבים ל״מידע״ כהגדרתו בחוק המחשבים, תשנ”ה – 1995. ולכן הוראות סעיף קטן ג׳ לא חלות עליו. 

7.2.2. האתר מבהיר כי החברה מתחילה פעילות ואספקת שירות מיד לאחר אישור הרכישה ואין כל אפשרות לבטל פעולות ופעילויות אלו. 

7.2.3. החברה רוכשת שירותים מיוחדים מצדדים שלישיים על מנת לספק את השירות מיד עם אישור התשלום ולכן לא ניתן לבטל עסקה. 

7.2.4. סעיפי פסקה 7.2. נועדו למען הסר ספק ככל שיש כזה, ואין בו כדי להוות ייעוץ משפטי. 

 1. שיפוי

8.1. אם תפר את תנאי השימוש או את הוראות הדין, הנך מתחייב לשפות את החברה ו/או מי מנציגיה או מטעמה בגין כל תביעה, טענה, הפסד, אובדן רווח, נזק, הוצאה, או תשלום, לרבות אך לא רק שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט. 

8.2. החברה רשאית לחשוף את שמך ואת פרטיך שידועים לה על אודותיך במסגרת הליך משפטי בשל הפרת תנאי השימוש של החברה, אפילו אם לא ניתן צו שיפוטי שמחייב לעשות זאת. 

 1. קניין רוחני

9.1. כל התכנים שמופיעים באתר, לרבות סודות מסחריים, עיצוב האתר, יישומים גרפיים, תכנים כתובים ומצולמים, בסיס הנתונים וכל פרט אחר שייכים לחברה ו/או למי מטעמה ו/או לצדדים שלישיים שאישרו לחברה שימוש. 

9.2. אין להעתיק או לשכפל, במלואם או בחלקם, את תכני החברה, ואין לבצע סריקה ממוחשבת של האתר לכל צורך שהוא ללא הסכמה מראש ובכתב מצד בעלי האתר. 

9.3. ככל שיש באתר חומרים שהם קניין רוחני של מפרסמים או צד ג׳, המידע שייך למפרסמים או לצד ג׳.

 1. שירות לקוחות ויצירת קשר

10.1. ניתן ליצור קשר עם שירות הלקוחות של האתר בכל שעה.

10.2 יצירת קשר עם שירות הלקוחות של האתר תיעשה באמצעות טופס פנייה לשירות הלקוחות או באמצעות שירות לקוחות בווטסאפ

10.3 כדי שהפנייה תטופל במהירות האפשרית, יש לציין פרטים מלאים.

 1.  מקום השיפוט

11.1. כל מחלוקת ואי הסכמה בין הלקוח/רוכש/משתמש/גולש תידון בבית המשפט המוסמך במחוז דרום בלבד, לפי הדין הישראלי בלבד.

 

עודכן בתאריך: 04.06.2022

צפיות לסטורי

+ 300 צפיות במתנה!

+ 400 צפיות במתנה!

+ 500 צפיות במתנה!

+ 600 צפיות במתנה!

הוסיפו עכשיו עם הנחה:

45% הנחה!

הכי זולים בהתחיבות! 💥
צפיות

+ 3,000 צפיות במתנה!

+ 6,000 צפיות במתנה!

+ 10,000 צפיות במתנה!

+ 20,000 צפיות במתנה!

הוסיפו עכשיו עם הנחה:

20% הנחה!

הכי זולים בהתחיבות! 💥
הכי זולים בהתחיבות! 💥
עוקבים

+ 800 עוקבים במתנה!

+ 1,000 עוקבים במתנה!

+ 1,500 עוקבים במתנה!

+ 2,000 עוקבים במתנה!

הוסיפו במבצע עד 88% אחוז:

35% הנחה!

הכי זולים בהתחיבות! 💥
עוקבים

+ 500 עוקבים במתנה!

+ 2,500 עוקבים במתנה!

+ 4,000 עוקבים במתנה!

+ 4,500 עוקבים במתנה!

הוסיפו במבצע עד 67% אחוז:

50% הנחה!